Bescherming van persoonsgegevens

Dit privacybeleid vertelt u hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die op deze site worden verzameld. Lees dit beleid voordat u de site gebruikt of persoonsgegevens verstrekt. Door deze site te gebruiken, stemt u in met de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven. Deze praktijken kunnen worden gewijzigd, maar eventuele wijzigingen zullen worden bekendgemaakt en zullen alleen van toepassing zijn op de toekomstige activiteiten en informatie, niet op die uit het verleden. Lees het Privacybeleid elke keer dat u de site bezoekt om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe wij de door u verstrekte persoonsgegevens zullen gebruiken. De praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven, gelden alleen voor deze website. Als u op een link naar een andere website klikt, lees dan het privacybeleid dat op die website betrekking heeft.Verzamelen van informatie

Wij verzamelen persoonsgegevens zoals namen, postadressen, e-mailadressen en dergelijke wanneer deze vrijwillig door onze bezoekers worden verstrekt. De verstrekte gegevens worden gebruikt om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Deze informatie wordt alleen gebruikt om aan uw concreet verzoek te voldoen, tenzij u ons toestemming geeft om deze op een andere manier te gebruiken, bijvoorbeeld om u toe te voegen aan een van onze mailinglijsten.Cookies/tracking-technologieën

Deze site kan gebruik maken van cookies en trackingtechnologie, afhankelijk van de functies die ze aanbiedt. Cookies en trackingtechnologie zijn nuttig voor het verzamelen van informatie zoals browsertype en besturingssysteem, het bijhouden van het aantal bezoekers van de site en het begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken. Cookies kunnen bezoekers ook helpen de site te personaliseren. Persoonsgegevens kunnen via cookies en andere trackingtechnologie niet verzameld worden, maar als u eerder persoonsgegevens hebt verstrekt, kunnen cookies aan die informatie worden gekoppeld. Cookies en tracking informatie kunnen met derden worden gedeeld.Verspreiding van informatie

Wij kunnen informatie delen met overheidsorganen of andere instanties die ons helpen bij fraudepreventie en onderzoek. Wij kunnen dit doen indien (1) dit bij wet is toegestaan of vereist, of (2) wij trachten bescherming te bieden tegen of een daadwerkelijke of potentiële fraude of ongeoorloofde transactie te voorkomen, of (3) wij een onderzoek instellen naar fraude die reeds heeft plaatsgevonden. Informatie wordt niet voor marketingdoeleinden aan deze instanties verstrekt.Verbintenis tot gegevensbeveiliging

Uw persoonsgegevens worden veilig bewaard. Alleen bevoegde werknemers, bemiddellaars en leveranciers (die ermee hebben ingestemd de gegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen) hebben toegang tot deze gegevens. In alle e-mails en nieuwsbrieven uit deze site kunt u zich afmelden voor het ontvangen van verdere berichten.
Contactinformatie voor gegevensbescherming

Als u vragen, zorgen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons bureau voor de naleving van gegevensbescherming via het onderstaande adres: info@clotino.com