Právní upozornění

Provozovatelem Internetového obchodu a zároveň Prodávajícím se rozumí společnost

Brdy Ventures s.r.o.
IČO: 05481601
Kurzova 2412/5
Stodůlky
155 00 Praha 5
Česká republika